สองแถวโคราช ไอคอน

สองแถวโคราช

  • APP : สองแถวโคราช
  • OS : Android
  • นักพัฒนา : Home
  • หมวดหมู่ : การเดินทางและท้องถิ่น

สองแถวโคราช ดาวน์โหลด(APKPure)

สองแถวโคราช ดาวน์โหลด(Google Play)

สองแถวโคราช

สองแถวโคราช ไอคอนสองแถวโคราช แอพพลิเคชัน แสดงแผนที่เส้นทาง สายรถสองแถว ในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมาที่มาและความสําคัญ การให้บริการรถโดยสารในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา นั้นมีการเปิดให้บริการเพิ่มมากขึ้นทุกปี ทำให้มีผู้คนมากมายเดินทางเข้าท่องเที่ยว แต่เนื่องจากนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างอำเภอ ยังไม่รู้ข้อมูลเกี่ยวกับรถโดยสารประจำทางจุดรอรถโดยสาร สีของรถโดยสาร สายของรถโดยสาร ปลายทางของรถโดยสาร ทำนักท่องเที่ยวที่กล่าวมาข้างต้นนั้นไม่สามารถใช้บริการโดยสารได้ด้วยตนเอง ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงได้ดำเนินการศึกษาข้อมูลเพื่อนำมาแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมที่สุดของการใช้บริการรถโดยสาร ในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา คือ การนำ Application on mobile มาใช้ในการแก้ปัญหาเรื่องการใช้บริการรถโดยสารของคนที่ไม่ทราบข้อมูลเส้นทางเดินรถโดยสารในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา เพื่อเพิ่มความรวดเร็ว ความถูกต้องของการใช้บริการรถโดยสาร ในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมาประโยชน์ที่ได้รับ – ทำให้ทราบตำแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้งาน – ทำให้ทราบข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ของรถโดยสาร – สะดวกในการเดินทางสำหรับผู้ที่ไม่ทราบข้อมูลรถโดยสาร – ทำให้ทราบเส้นทาง สถานที่ของป้ายจอด สายรถโดยสารที่ต้องการใช้งานคณะผู้จัดทำ – นายนฤเบศร์ แจ่มใส – นายเฉลิมชัย คะพิมพ์ – น.ส.กัญญา สร้อยสุวรรณ – นายมงคล คิมทองอาจารย์ที่ปรึกษา – อ.ธเนศ บุญญเศรษฐกุลแอพพลิเคชันสองแถวโคราช หรือ ระบบค้นหาสายรถโดยสารบนสมาร์ทโฟน เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงการวิจัยระดับปริญาตรีสาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์กลาง นครราชสีมา**หมายเหตุ ข้อมูลเส้นทางเดินรถได้จากการรวบรวมจากคณะผู้จัดทำ หากมีข้อมูลผิดพลาด แจ้งมาได้ที่ [email protected]

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *