AngleCam Lite - กล้องเชิงมุม ไอคอน

AngleCam Lite – กล้องเชิงมุม

  • APP : AngleCam Lite – กล้องเชิงมุม
  • OS : Android
  • นักพัฒนา : Home
  • หมวดหมู่ : การถ่ายภาพ

AngleCam Lite – กล้องเชิงมุม ดาวน์โหลด(APKPure)

AngleCam Lite – กล้องเชิงมุม ดาวน์โหลด(Google Play)

AngleCam Lite – กล้องเชิงมุม

AngleCam Lite - กล้องเชิงมุม ไอคอน  AngleCam เป็นกล้องทางวิทยาศาสตร์รวมกับข้อมูลจีพีเอส (รวมทั้งเส้นรุ้งเส้นแวง, ความสูงและความถูกต้อง) มุมสนามและมุมราบ นอกจากนี้ AngleCam สามารถฝากข้อความและนำข้อมูลทั้งหมดเข้าด้วยกันเป็นภาพ ■ความแตกต่างระหว่าง "AngleCam Lite" และ "AngleCam Pro"  (1) AngleCam Lite เป็นแอพฟรี AngleCam Pro เป็นแอพที่ต้องจ่ายเงิน  (2) AngleCam Lite มีข้อความ "Powered by AngleCam" (ลายน้ำ) ที่มุมล่างขวาของรูปถ่าย  (3) ขนาดภาพถ่ายของ AngleCam Lite ต้องน้อยกว่า 2048×1536 พิกเซล AngleCam Pro นั้นไม่ จำกัด  (4) AngleCam Lite ไม่สามารถจัดเก็บภาพถ่ายต้นฉบับ (ไม่มีภาพถ่าย, เวลาการจัดเก็บ 2x) (5) AngleCam Lite สามารถใช้ความคิดเห็น 3 คอลัมน์ AngleCam Pro สามารถใช้ความคิดเห็น 10 คอลัมน์ (6) AngleCam Lite เก็บความคิดเห็น 10 รายการล่าสุด AngleCam Pro เก็บความคิดเห็น 30 รายการล่าสุด (7) AngleCam Pro สามารถใช้ลายน้ำข้อความลายน้ำกราฟิกและจุดศูนย์กลางกราฟิก (8) AngleCam Pro สามารถนำเข้าไฟล์ฟอนต์ที่ผู้ใช้กำหนด (9) AngleCam Pro ไม่มีโฆษณา  Attention: If you cannot install this application, it means your mobile device doesn't have an accelerometer sensor or a magnetometer sensor. You may be interested in another application which is called "NoteCam." However, NoteCam doesn't include pitch angle information, azimuth angle information, and a horizontal line. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.derekr.NoteCam

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *