GREEN BOOK DMSC ไอคอน

GREEN BOOK DMSC

  • APP : GREEN BOOK DMSC
  • OS : Android
  • นักพัฒนา : Home
  • หมวดหมู่ : การแพทย์

GREEN BOOK DMSC ดาวน์โหลด(APKPure)

GREEN BOOK DMSC ดาวน์โหลด(Google Play)

GREEN BOOK DMSC

GREEN BOOK DMSC ไอคอนระบบสืบค้นข้อมูล GREEN BOOK นี้ใช้สำหรับสืบค้นชื่อยาและผู้ผลิตที่ผลการตรวจวิเคราะห์โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ดูรายละเอียดในแอพพลิเคชั่น) ขั้นตอนการดำเนินงานเริ่มจากสุ่มยาจากโรงพยาบาลในประเทศไทย ทั้งยาที่ผลิตในประเทศไทยและยานำเข้า วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO17025 โดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพยาจากตำรายาสากล เช่น USP BP รายชื่อยาและผู้ผลิตที่ผลการตรวจวิเคราะห์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจะได้รับการเผยแพร่ในหนังสือ GREEN BOOK

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น