សៀវភៅប្រវត្តិវិទ្យា ថ្នាក់ទី៧ ไอคอน

សៀវភៅប្រវត្តិវិទ្យា ថ្នាក់ទី៧

  • APP : សៀវភៅប្រវត្តិវិទ្យា ថ្នាក់ទី៧
  • OS : Android
  • นักพัฒนา : Home
  • หมวดหมู่ : การศึกษา

សៀវភៅប្រវត្តិវិទ្យា ថ្នាក់ទី៧ ดาวน์โหลด(APKPure)

សៀវភៅប្រវត្តិវិទ្យា ថ្នាក់ទី៧ ดาวน์โหลด(Google Play)

សៀវភៅប្រវត្តិវិទ្យា ថ្នាក់ទី៧

សៀវភៅប្រវត្តិវិទ្យា ថ្នាក់ទី៧ ไอคอนមើលមេរៀនគ្រប់ទីកន្លែងជាមួយកម្មវិធីទាញយកសៀវភៅកំណែ និងសៀវភៅមេរៀនឥតគិតថ្លៃអារម្ភកថា សៀវភៅប្រវត្តិវិទ្យា ថ្នាក់ទី៧ ដែលគណៈកម្មការនិពន្ធ យើងបានតាក់តែងឡើង ដើម្បីឆ្លើយតបតាមតម្រូវការរបស់សិស្សនិងគ្រូ ។ រាល់ខ្លឹមសារមេរៀនដែលមានក្នុងសៀវភៅនេះ អ្នកនិពន្ធបានរៀបចំពីកម្រិតងាយទៅ កម្រិតលំបាក ហើយស្របតាមកម្មវិធីសិក្សាថ្មី និងស្របតាមវិធីវិទ្យាសាស្ត្រ ។គណៈកម្មការនិពន្ធយើងខ្ញុំ រង់ចាំទទួលការរិះគន់ពីសំណាក់អ្នកគ្រូ លោកគ្រូ និងមិត្តអ្នក អានគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន ដើម្បីជួយកែលម្អសៀវភៅនេះឱ្យកាន់តែមានគុណភាពថែមទៀត ដើម្បី ឆ្លើយតបទៅនិងគោលដៅអប់រំជាតិ ។

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *