AR สสวท. วิทย์ มัธยมต้น ไอคอน

AR สสวท. วิทย์ มัธยมต้น

  • APP : AR สสวท. วิทย์ มัธยมต้น
  • OS : Android
  • นักพัฒนา : Home
  • หมวดหมู่ : การศึกษา

AR สสวท. วิทย์ มัธยมต้น ดาวน์โหลด(APKPure)

AR สสวท. วิทย์ มัธยมต้น ดาวน์โหลด(Google Play)

AR สสวท. วิทย์ มัธยมต้น

AR สสวท. วิทย์ มัธยมต้น ไอคอนสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยสาขาวิทยาศาสตร์ภาคบังคับได้พัฒนาสื่อวิทยาศาสตร์แบบสื่อดิจิทัลแสดงผลเสมือนจริง หรือสื่อ AR 3 มิติ (Augmented Reality) เพื่อเป็นสื่อประกอบหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่เน้นการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และการนำไปใช้ โดยมุ่งเน้นให้ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้ใช้ประกอบหนังสือเรียนเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียน อันจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *