Section38 ไอคอน

Section38

  • APP : Section38
  • OS : Android
  • นักพัฒนา : Home
  • หมวดหมู่ : การเดินทางและท้องถิ่น

Section38 ดาวน์โหลด(APKPure)

Section38 ดาวน์โหลด(Google Play)

Section38

Section38 ไอคอนแอปพริเคชั่นสำหรับการแจ้งที่พักคนต่างด้าว สำหรับสถานประกอบการ. การแจ้งที่พักของคนต่างด้าว ตามมาตรา 38 เจ้าบ้าน เจ้าของบ้านหรือผู้ครอบครองเคหสถาน หรือผู้จัดการโรงแรมซึ่งรับคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เข้าพักอาศัย จะต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่ เคหสถาน หรือโรงแรมนั้นอยู่ ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่เวลาที่คนต่างด้าวเข้าพักอาศัย สามารถแจ้งผ่านโมบายแอพพลิเคชั่นได้

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *